ChatGPT - szkolenia dla firm IT

AI oszczędza do 50% czasu specjalistów IT

Ten obrazek stworzyliśmy w 7 min, dzięki AI
Świat się zmienił, nie zostań dinozaurem 🙂

Zobacz, jak pomagamy zespołom IT
wdrażać AI – Chat GPT w ich codzienną pracę

?

Korzyści dla firm i zespołów IT

Wzrost wydajności programistów do 50%

Uświadomienie programistom potęgi najnowszego AI

l

Nauka bezpiecznego i zgodnego z najlepszymi praktykami użycia AI

i

Edukacja uwarunkowań prawnych w AI

Jak Chat GPT pomaga w pracy?

Generowanie kodu

ChatGPT potrafi tworzyć kod w wybranym języku programowania do słownie opisanego algorytmu, co bardzo skraca czas programowania

l

Poprawa jakości kodu

ChatGPT potrafi przeglądać istniejący kod, znajduje błędy i sugeruje poprawki

i

Tworzenie dokumentacji

ChatGPT potrafi analizować i opisywać kod, dzięki czemu może sam wygenerować dokumentacje techniczną

Analiza danych i raportowanie

ChatGPT potrafi interpretować date w wielu formatach i wykonywać na nich żądane operacje i obliczenia

Tworzenie i ulepszanie algorytmów

ChatGPT rozumie nie tylko kod, ale także słowne opisy algorytmów, przez co jest nieoceoniony w pracy z algorytmami

U

Wyszukiwanie informacji

ChatGPT potrafi podać nam odpowiedź na dowolne pytanie faktyczne w zwięzłej i łatwo zrozumiałej formie

Zakres szkoleń dla zespołów IT

R

Czym jest model językowy GTP

R

Jak AI pomaga w pracy programistów

R

Bezpieczne użycie AI

R

Zagadnienia prawne użycia AI

R

Praktyczne wartsztaty z użyciem AI

Cena szkolenia:

Grupowe

2900 pln netto

Dla 1 osoby

450 pln netto

Umów się na bezpłatną prezentację szkoleń

Spotkanie przez Google Meet

15 min – prezentacja
i czas na Twoje pytania

Rozmowa telefoniczna

574 154 535

Z naszych rozwiązań korzystali

Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name