Rekrutacyjna Platforma IT

Integracje

IT IT Jobs ciągle rozszerza swoje możliwości i integruje się z najpopularniejszymi narzędziami. 

Obecne integracje

GitHub

Jira

GitLab

Planowane integracje

Chat GPT

BitBucket

Linkedin

StackOverFlow

SourceForge